Ehk allajärgnev lugu on kirjutatud aastal 2017 kevadel. Täna ma enam selles ettevõttes ei tööta ja ma miskipärast siiralt usun, et üks põhjuseid on seesama allpool olev geiss.

Iga raamatupidaja võib tuua sadu näited sellekohta kuidas see ei ole müüt. Mina ei ole raamatupidaja ja võin tuua kaks faktiliselt tõestatud näidet. Meie ettevõtte IT osakonnast on lahkunud kaks naist peale seda, kui nad said teada, et neile makstakse vähem palka kui meestsoost kolleegidele. See isegi on  dokumenteeriti personaliosakonnas kuna lahkudes tuleb täita üks ankeet kus küsitakse ka lahkumise põhjust. Mis muutus, mitte midagi.

Teine näide on isegi kardinaalsem eelmistest. Meil on niiöelda üksused mis on vastavalt kaubamärgile võrdsustatud. Ütleme nii, et üksused koodnimetuse A (väiksemad) ja üksused koodnimetusega B (suuremad). Ehk üksustes A on vastavalt ametikohtadele palgad võrdselt ja üksustes B samamoodi. Nii on see kenasti olnud  aastaid.

Nüüd arvas aga üksuste juht, et võtame ühte B üksust juhtima mehe kellele maksme 800€ rohkem teistest B üksuste juhtidest. Vahemärkusena, et teisi B üksusi juhivad naised kelle vastutusalas on nii suurem pind kui ka töötajate arv.

Informeerisin finantsdirektorit ja personalidirektorit, et klge kui see ei ole diskrimineerimine ja palgalõhe, et mis see teie arvates on ? Vastust ei tulnud ja vaikimis võib välja lugeda ja ju siis on äriliselt vajalik.

Seadusandlust uurides tuli välja, et sellises olukorras ei olegi midagi teha.

Seadusandlus ütleb: Palgaseadus

§ 51. Võrdse tasustamise põhimõte

 (1) Keelatud on kehtestada eri soost töötajatele sama või võrdväärse töö eest erinevaid palgatingimusi.

 (2) Tööandja on töötaja nõudmisel kohustatud tõendama, et ta on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud põhimõtet järginud ja eeliste andmine on tingitud soost sõltumatutest objektiivsetest asjaoludest. Töötajal on õigus nõuda selgitusi palga arvutamise aluste kohta.

 (3) Töötajal on õigus nõuda sama või võrdväärse töö eest võrdset tasustamist ning võrdse tasustamise põhimõtte rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. Hüvitise suuruse kindlaksmääramisel arvestatakse ebavõrdse tasustamise kestust, ulatust ja laadi.

 (4) Tööandja on kohustatud teavitama töötajat tööle võtmisel võrdse tasustamise õiguslikust regulatsioonist.
[RT I 2001, 50, 287 – jõust. 11.06.2001]

Kui nüüd reaalselt läheneda olukorra lahendamisele.

a) Teiste B üksuste juhid peaksid esitama töövaidluskomisjonile tõendid. Kuna palgaandmed on vaikimis salastatud, kust nad seda teadma üldse peaks, et ühele B üksuse juhile makstakse rohkem. Kui isegi imeläbi saadakse teada, mis te arvate mis juhtub töötajaga kui ta pöördub töövaidluskomisjoni.

b) Teisisõnu saan mina sellist olukorda märgates teha vaid ühte, kirjutada soovolinikule ,kes saab teha ettekirjutise ja kogu moos. Tõenäoliselt ma homme enam siis siin ei töötaks kah. Mina, teades mõnigaid palkasid ei tohi sellest kolmandatele osapooltele kõssatagi.

c) Tööandja ütleb antud juhul, aga vahet pole mees või naine selle üksuse juhul maksamegi nii palju kuna üksus on vaja äriliselt käima saada. Aga imekombel vahetuvad selle üksuse juhid, nad on kõik miskipärast mehed ja huvitav, et see üksus ikka kuidagi edukamaks ei muutu.

Täna on olukord selline kus seda üksust juhib ikka mees (mitte see kes 800€ tema lahkus parimatele jahimaadele) ja ikka makstakse talle rohkem küll mitte enam 800€ aga siiski tunduvalt rohkem kui teistele B üksuste juhtidele. Kuigi endiselt on neil sisult võrdsed TL ja ametijuhendid jne.

Ehk teisisõnu üheltpoolt on nagu palgalõhe teisepoolt ……… aga äri nõuab.  Tegelikult ei ole seadus antud hetkel nõrgema ehk diskrimineeritava poolt. Õiguse võid saada, aga tööst jääd ilma. Kuna eesti on nii väike, siis paljud kardavad ka tööinspektsiooni pöörduda, sest ärge arvake, et uus tööandja ei saa teada mis põhjusel sa eelmisest töökohast lahkusid või lahkuma sunniti.